Make your own free website on Tripod.com

= YACHTING ONLY =

Lady's page

Home
L I N K S
BG Racing Calendar
The Crew
Archive 2011
Archive 2010
Archive 2009
Archive 2008
Archive 2007
Archive 2006
Conrad 25R
DT Boat
Quotes
Gallery
Nav maps & info
Sponsorship & Advertising
Contact Us

Страницата на нашите скъпи половинки или това, което мъжете от  екипажа иначе никога не биха прочели, нито написали сами.

Очаквайте скоро..., но какво?
 
1. Информация, свързана с психичното здраве - с професионалното съдействие на д-р Милена Топалова;
 
2. Отношение към висшето образование и случващото се в областта на хуманитарните науки и културния живот, вкл. издателска дейност) - д-р (само че PhD по съвременна Европейска философия :) Цветелина Сантулова - Йовчева.
thsy.jpg
Напр. това - БГ линкове, които проверявам почти всяка сутрин с личната си поща или ползвам във всекидневната си работа:
 
http://www.segabg.com/online/ и особено рубриката наблюдател
 
 
Съвременна БГ литература и филoсофия:
 
официалните документи на СУ "Св.Кл. Охридски" и библиотеките, да не взема да пропусна нещо:
 
И други важни:
 
ориентир за едни от най-добрите събития в София:
Alternative
Обаче се интересуваме и какво има в пастата за зъби и как стои въпроса с тенджерите и тиганите в днешно време, а не само с филсоофията или психиатрията:). Има много начини човек да се интересува... - да гледа реклами, да пита съседката, да купува евтиното на промоция... Ето един друг:
 
www.safecosmetics.org - сайт с информация относно най-новата кампания срещу употребата на опасни химически синтезирани и доказано канцерогенни вещества в съвременната козметика.
 
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/index_en.htm - това е сайта, който демонстрира официалната ЕС политика по въпроса от 1976г. насам и чийто завършек е гореспоменатото.
 
И, моля ви, не се оставяйте да ви домързи да поглеждате този бюлетин с инфо относно продуктите на цивилизацията от пастата за зъби до тефлона: http://www.ewg.org/. И пак бъдете недоверчиви - сверявайте напр. със специализираните медицински издания и периодиката.
 
3. Надяваме се и други "половинки" ( а също и "третинки" като напр. г-ца Ана Топалова) да се включат със своя профил и почерк, така че очаквайте и тях.
 
* * *

bgchart4.jpg

 Страницата e създадена през Май 2006 година, всички права запазени.